Zakład Usług Komunalnych i Transportowych s.c KODEK w Miastku
Opublikowano: 07-09-2013

Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Miastko Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku przy ul. Kolejowa 41. Jest to miejsce zbiórki i czasowego magazynowania odpadów zbieranych selektywnie i dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W PSZOK przyjmowane będą odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe,odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory, odpady poremontowe i rozbiórkowe oraz gruz. PSZOK czynny jest we wtorki w godzinach od 7.00 do 18.00, w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7.00 do 15.00, oraz dodatkowo w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00-12.00.

Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie funkcjonowania PSZOK-u wraz z regulaminem dostępne są w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku

tel. 59 857 20 37


>> Archiwum© 2013 · Kodek Miastko
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Panel zarządzania